Voor professionals

WoonZaam gelooft in het realiseren van woondromen, speciaal voor groepen gelijkgestemden. Dat doen we door direct aan de slag te gaan met de eerste ideeën van de consument, mogelijkheden qua (CPO-)locaties en de algemene haalbaarheid van het plan. We maken een uitgebreide haalbaarheidsstudie die inzicht geeft in de kansen en in plan-, ontwikkel- en bouwkosten. Daarna brengen we verschillende partijen met elkaar in contact.

Participatie is een belangrijke pijler binnen de Omgevingswet. Goede communicatie en overleg met bewoners is daarbij niet alleen een wettelijke plicht, maar ook een belangrijke voorwaarde voor een succesvol project. De participatiefase staat daarom volledig in het teken van betrekken van de stakeholders bij de woondroom. Enerzijds de bewonersgroep en anderzijds de omgeving van een bouwplan.

Na inschrijving maken we een persoonlijk adviesrapport voor elke bewoner. We hebben zo snel mogelijk in beeld of de groep bij elkaar kan wonen en of de persoonlijke wensen passen bij het collectief. In de realisatiefase gaan we van ontwerp naar de uiteindelijke bouw. Daarin geven we de garantie dat we het kort houden tussen het moment van bouw tot het overhandigen van de sleutel.

Meer weten over het proces? Download de WoonZaamWijzer hieronder.