Projecten

Om een goed beeld te geven van het soort projecten die we onder de noemer WoonZaam zullen opzetten en begeleiden, zijn hier een aantal projecten van Trebbe opgenomen waarbij bewoners en participatie een grote rol hebben gespeeld.