Mede particulier opdrachtgeverschap = meedenken in nieuwe buurt

In hofjes wonen in Homerun

Homerun Almere komt voort uit een prijsvraag. Samen met woningstichting GoedeStede deed Trebbe in 2007 mee aan een ontwikkelcompetitie voor het Homeruskwartier, uitgezet door de gemeente Almere. Belangrijk was dat het project op basis van mede particulier opdrachtgeverschap (MPO) moest worden gerealiseerd. Homerun kwam als één van de winnaars naar voren en Trebbe mocht deze nieuwe buurt ontwikkelen en realiseren. 

De plankaart (dat is het stedenbouwkundige plan én de verkaveling) lag in hoofdlijnen al vast. Bewoners mochten wel zelf voorstellen doen over de woontypologieën, de gevel, de invulling van de hofjes, het type groen en het straatmeubilair. Toekomstige bewoners konden kiezen uit drie architecten die uit een voorselectie met de klankbordgroep kwamen. Bewoners konden ook zelf kiezen welk hofje ze wilden, en op welke plaats.

Nu staan er vierenvijftig eengezinswoningen en vierentachtig appartementen waar ontmoeting centraal staat.