In gesprek met, spreken we met de mensen áchter WoonZaam. We trappen af met de conceptontwikkelaars van WoonZaam: Antje de Groot – Schuttert en Ludan Schmid. Ook schoof Hein Stooker, directeur bij Trebbe, aan bij het gesprek.

Omdat het een mooi maar lang gesprek was, hebben wij het opgedeeld in twee delen. In het eerste deel gaan we voornamelijk in op de maatschappelijke impact van WoonZaam.

Woonwensen in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen

Er is van alles aan de hand op de woningmarkt. Te weinig aanbod van goede, betaalbare woningen, te weinig grond om op te ontwikkelen en te bouwen én te veel mensen op zoek naar een fijn en goed thuis. De prijzen van woningen schieten inmiddels bijna door het dak en er ontstaan schrijnende situaties. Mensen die noodgedwongen langer thuis blijven wonen bij vader en/of moeder, mensen die langer in een huurwoning blijven, terwijl ze eigenlijk door willen óf moeten stromen naar een koopwoning en wat te denken van de biedingsoorlogen in de bestaande woningbouw. “Maar bij de nieuwbouwwoningen die in verkoop gaan liegen de cijfers er ook niet om. Meer dan 400 inschrijvingen op dertig woningen is tegenwoordig eerder de regel dan een uitzondering”, begint Hein Stooker. Eén van de oorzaken dat de woningmarkt volkomen op slot zit, is dat er nauwelijks nog doorstroming plaatsvindt. “Er zijn genoeg mensen met een verhuiswens, maar als er al beschikbare opties zijn, dan sluiten die niet of minder goed aan op de woonwensen en zijn deze bijna onbetaalbaar.” Tegelijkertijd zien we maatschappelijke ontwikkelingen zoals:

  • vergrijzing;
  • vereenzaming en tegelijkertijd een steeds groter wordend tegengeluid op die vergaande individualisering; namelijk de roep om meer collectiviteit;
  • toenemende zorgvraag én valongelukken thuis
  • gemeenten en woningcorporaties die meer en meer een gezonde mix in buurten en wijken willen zodat deze ook toekomstbestendiger en vitaler worden.

Deze ontwikkelingen zorgen voor (snel) veranderende woonwensen waar nog niet veel oplossingen voor zijn. En daar komt WoonZaam om de hoek.

WoonZaam; integraal, van begin tot eind en vrij in vorm

“WoonZaam speelt in op al die maatschappelijke ontwikkelingen”, vertelt Hein. Maar wat is dan WoonZaam? “WoonZaam is een totaalaanpak voor collectieve woonconcepten. Om bijvoorbeeld een groep senioren, een mix van jong en meer senior, een groep starters of een groep mensen met een collectief gedachtegoed, naar hun wens te huisvesten”, vertelt Antje. Binnen deze uitleg valt het woord concept. Een veelvuldig gebruikt begrip binnen de ontwikkel- en bouwbranche dat garant staat voor een betaalbare woning die ook nog eens snel en efficiënt ontwikkeld en gebouwd kan worden. Is dit dan niet oude wijn in nieuwe zakken? Maar dat is niet het geval met WoonZaam, vindt Antje. “WoonZaam gaat veel verder in integraliteit. We bieden een procesmatige aanpak, om groepen bewoners stap voor stap te begeleiden en te ondersteunen.” “Op het gebied van het ontwikkel- en bouwproces, maar juist ook sociaal maatschappelijk, financieel en op persoonlijk vlak”, vult Ludan aan. Verder is WoonZaam vrij in verschijningsvorm. Antje: “Of het nu gaat om grondgebonden woningen, een appartementencomplex of een oud kantoorpand dat omgebouwd wordt naar woningen, de vorm is altijd vrij. Net zoals de invulling. We hebben woongroepen met een vraag naar veel gedeelde gemeenschappelijke voorzieningen. Zoals een logeerhuis, gedeelde badkamers en wasruimten waar ook de apparatuur gedeeld wordt, maar ook opgaven waar alleen de tuin en ontvangstruimte gedeeld worden. Dit is aan het collectief, hierin is ook geen goed of fout.”

Woningcorporaties:

Ook voor woningcorporaties is WoonZaam geschikt en brengt het specifieke voordelen met zich mee. Naast het feit dat WoonZaam beweging brengt in het woningbestand van woningcorporaties, kunnen er bijvoorbeeld direct levensloopbestendige woningen worden gerealiseerd. “De vraag naar levensloopbestendige woningen is groot vanuit woningcorporaties’, vertelt Antje. “En dat is logisch die woningen zorgen ervoor dat het woningbestand geschikt is en blijft voor een brede doelgroep. Met WoonZaam wordt dus ingespeeld op een sociaal maatschappelijke vraag bij woningcorporaties, maar draagt het net zo goed bij aan het toekomstbestendig maken en houden van het woningbestand.”

En dan zijn er nog de voordelen waar de hele maatschappij van meeprofiteert. De voordelen voor de straten, buurten of wijken waar WoonZaam een collectief een nieuwe leefomgeving mag geven. “De sociale cohesie en veiligheid van deze plekken nemen in grote mate toe. Men ziet meer naar elkaar om, er ontstaat meer onderlinge verbinding in de volledige buurt en we geven mensen een nieuwe fijne plek om te wonen, in een collectief in een omgeving die ‘oud en vertrouwd’ is”, vertelt Ludan. “Het wonen in een collectief roept een halt toe aan de almaar toenemende vereenzaming en individualisering, brengt nieuwe energie in bestaande buurten en wijken en maakt deze daardoor gewilder om te wonen, vitaler en toekomstbestendiger.”

Volgende week bespreken Antje, Ludan en Hein wat WoonZaam kan betekenen voor collectieven. 

*Met dank aan Sara Pouwels voor het uitschrijven van dit interview.