In gesprek met, spreken we met de mensen áchter WoonZaam. Vorige week trapten we af met het eerste gedeelte van het gesprek met de conceptontwikkelaars van WoonZaam: Antje de Groot – Schuttert en Ludan Schmid, en directeur bij Trebbe, Hein Stooker. 

Deze week, in het tweede en gelijk laatste deel van dit gesprek, gaan we verder in op wat WoonZaam kan betekenen voor collectieven.

WoonZaam maakt impact op de hele maatschappij

Zoals eerder aangehaald speelt WoonZaam in op vergrijzing en vereenzaming, de roep naar collectiviteit en een volgende stap in de deeleconomie. Dit betekent dus ook dat WoonZaam niet speciaal voorbehouden is aan senioren.  “WoonZaam is er voor ieder collectief. Voor groepen senioren of jongeren, een mix tussen die twee of een groep die vanuit een bepaalde overtuiging of visie op het leven ergens samen willen leven.” De impact die WoonZaam maakt is voelbaar door de hele maatschappij heen, vindt Hein. “WoonZaam is er voor de maatschappij, de verschillende type opdrachtgevers, het collectief en het individu, in de ruimste zin van deze woorden.”  Zo zijn er voor gemeenten veel voordelen. “Gemeenten kunnen op een respectvolle wijze de doorstroming in hun gemeente op gang brengen, met volwaardige woningen die volledig voldoen aan de wensen van de gemeente, het collectief en de individuele bewoner”, licht Hein toe. Tegelijkertijd leidt de op gang gebrachte beweging vaak tot een verjonging in de wijk waar de woningen achtergelaten worden. “Gemeenten krijgen steeds meer vragen van CPO’s (collectief particulier opdrachtgeverschap) of bewonerscollectieven naar locaties. WoonZaam kan ondersteunen in de verdere invulling en tot een haalbaar plan komen. Daarmee kan de gemeente de inwoners een plek geven in hun eigen vertrouwde omgeving”, vult Antje aan. Specifiek in het geval van een seniorencollectief brengt WoonZaam nog een aantal andere voordelen met zich mee. “Zo worden er geschikte seniorenwoningen gerealiseerd, met de juiste voorzieningen. Hierdoor hoeft de gemeente niet de WMO aan te spreken om woningen ‘geschikt’ te maken of ondersteuning te bieden”, vertelt Ludan.

Specifiek betekent WoonZaam voor het collectief en het individu begeleiding van A tot Z en nog een stapje verder.

Nu we weten wat WoonZaam op hoofdlijnen is en wat het ons als samenleving oplevert, is het interessant om verder in te gaan op wat WoonZaam dan voor die collectieven kan betekenen. Want het besluit van een groep mensen dat ze gezamenlijk willen wonen, wordt meestal niet lichtzinnig genomen. “WoonZaam neemt deze groepen bij de hand in de te nemen stappen, vanaf het allereerste idee tot ver na dat ze in hun nieuwe leefomgeving wonen. Ook zorgt WoonZaam ervoor dat het collectieve gedachtegoed een plek krijgt en houdt binnen de opgave zonder individuele wensen uit het oog te verliezen en vice versa”, vertelt Antje. Het initiatief kan genomen worden door een gemeente, een woningcorporatie of het collectief. Voor een geslaagde WoonZaam-leefomgeving zijn er drie randvoorwaarden van groot belang:

  • een locatie, dit mag ook een bestaand gebouw zijn
  • draagvlak van de gemeente
  • een bewonerscollectief

“WoonZaam komt in actie als er aan twee van de drie randvoorwaarden is voldaan en zet zich in om ook de derde voorwaarde voor elkaar te krijgen”, legt Ludan uit. Zodra aan de drie voorwaarden is voldaan start een haalbaarheidsanalyse. “Het is fijn voor het collectief om zo snel mogelijk te weten waar zij aan toe zijn. Is het plan haalbaar dan start de begeleiding van het collectief”, vertelt Antje. En die begeleiding gaat van A tot Z en nog veel verder. “Nadat ErinThuis de verwachten en de woonwensen heeft opgehaald bij de individuele bewoners, wordt dit verwerkt in het collectieve gedachtegoed. Het collectieve gedachtegoed wordt door Trebbe vertaald naar een plan waarbij ook de individuele bewonerswensen worden verwerkt in de woningen”, vertelt Hein. “De verschijningsvorm van die woningen, die is vormvrij. Bewoners kunnen kiezen voor de nieuwbouw van grondgebonden woningen of appartementen, maar ook de transformatie van bestaand vastgoed zoals bijvoorbeeld een voormalig school- of kantoorgebouw, behoort tot de mogelijkheden.” Ludan vult aan: “ErinThuis ontzorgt de deelnemers gedurende het gehele proces en gaat met de individuele bewoners in gesprek. Hoe wonen ze nu, moet er een woning worden verkocht, wat is de financiële situatie, is het beter om te kopen of te huren, welke financieringsvormen komen in aanmerking, welke gemaksdiensten zijn er gewenst? Dit zijn vragen die in dit gesprek worden meegenomen en geeft de deelnemers houvast en structuur gedurende het proces. Daarnaast richt ErinThuis een lokaal netwerk van bedrijven voor het collectief op. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een makelaar, klusjesman en schilder, maar ook diensten als bijvoorbeeld een maaltijdvoorziening en verhuisbedrijf behoren tot het netwerk .”Zo doorlopen bewoners een overzichtelijk en gestructureerd proces, waarbij zij continu worden ontzorgd zonder de regie te verliezen. “Wij zeggen weleens ‘vertelt u ons hoe u wilt wonen en wij maken het passend’, dat moet het uitgangspunt zijn”, aldus Antje.

Ervaren en in goede handen!

WoonZaam mag dan nieuw én vernieuwend in de markt zijn, de betrokken partijen Trebbe en ErinThuis zijn al zeer ervaren. Trebbe kan putten uit uitgebreide kennis en kunde, uit een historie van meer dan 110 jaar. ErinThuis  is opgericht in 2017 en heeft veel ervaring met het begeleiden van mensen van woondroom naar woonhuis en beschikt over een groot netwerk. Samen ontwikkelden zij WoonZaam. Hein: “Dit deden en doen we vanuit het geloof dat iedereen recht heeft op woning die voldoet aan álle woonwensen, vanuit de visie dat ontwikkelen en bouwen van nieuwe leefomgevingen overzichtelijk, onbezorgd en vooral leuk moet zijn voor iedere betrokkene, vanuit de overtuiging dat er ruimte en beweging te creëren is op de woningmarkt vanuit samenwerking én vanuit de ervaring dat bij de ontwikkeling van duurzame en gezonde leefomgeving er meer van belang is dan de stenen alleen.”

Benieuwd naar wat WoonZaam voor u kan betekenen?

Neem vrijblijvend contact op met één van onze collega’s.

 

 

*Met dank aan Sara Pouwels voor het uitschrijven van dit interview.