WoonZaam stimuleert doorstroming

Je hoeft maar een krant op te slaan om te lezen dat de woningmarkt op slot zit. Terwijl de vraag naar woningen groot is. Dat er geen doorstroming is, wordt voor een deel in de schoenen van de senioren geschoven. Want een (groot) deel van de eengezinswoningen wordt bewoond door senioren waarvan de kinderen al uit huis zijn. Maar is dit wel terecht? Want wat als er geen geschikt woningaanbod voor hen is? En wat maakt dan dat er vrijwel geen beweging op gang komt, terwijl er genoeg senioren zijn die nog wel een verhuiswens hebben?

Veel gehoorde redenen waarom senioren vaak niet verhuizen, zijn:

  1. Geen geschikt woningaanbod: zeker niet in de buurt waaraan ze gehecht zijn
  2. Gebrek aan informatie over het gehele aan-/verkoopproces (onbekend maakt onbemind)
  3. Bang om keuzes te maken waar ze spijt van krijgen (beïnvloeding sociale omgeving)
  4. Het wordt als een niet leuke en negatieve stap ervaren, terwijl men zich nog niet oud voelt

Bij WoonZaam komen veel signalen binnen van o.a. gemeenten en senioren dat de vraag naar collectieve woonvormen groot is. We hebben dan ook de ervaring dat er bij collectieve nieuwbouwinitiatieven veel meer gegadigden zijn dan woningen. Temeer omdat het bestaande woningaanbod lang niet altijd mogelijkheden biedt om de woning aan te passen naar een levensloopbestendige woning.

WoonZaam staat voor ‘onbezorgd bouwen aan uw woondroom’ waarmee wij de senior gedurende het gehele proces, van het vinden van een locatie en het bouwen van een geschikte woning op maat tot en met de financiën, de verkoop van de huidige woning, de sleuteloverdracht, de nazorg en zelfs de verhuizing begeleiden. Daarmee speelt WoonZaam in op de hierboven genoemde 4 redenen waarom veel senioren veelal niet willen of kunnen doorstromen en maken we de verhuizing naar een meer passende woning op een prettige plek net zo’n logische en leuke stap als de verhuizing op het moment dat er gezinsuitbreiding op komst was.

De WoonZaam oplossing

WoonZaam draagt in de basis bij aan de oplossing door in afstemming met de doelgroep woningen te realiseren die voldoen aan de wens. Het in afstemming met de lokale doelgroep realiseren van de woningen verhoogt de verhuisbereidheid en daarmee de lokale doorstroming.

Daarnaast biedt WoonZaam de juiste ondersteuning en begeleiding gedurende het gehele proces, van woondroom naar woonplan naar woonhuis, met het uiteindelijke einddoel het nieuwe thuis. WoonZaam draagt bij aan het ontzorgen en wegnemen van de drempels ten aanzien van een verhuizing. In eerste instantie door het geven van informatie, door de wensen van bewoners te inventariseren én door onze constante begeleiding gedurende het gehele proces, waaronder een individueel gesprek gericht op de persoonlijke situatie.

Daarmee zorgen we ervoor dat mensen goed worden gehoord en zijn geïnformeerd waardoor de juiste keuzes kunnen worden gemaakt en ze zich vooral op de leuke onderdelen van het woondroomproces kunnen richten. Daarnaast zetten we rondom ieder project een breed netwerk op van lokale deskundige en betrouwbare bedrijven en organisaties waar we de senior, die dat wenst, gratis en vrijblijvend naartoe kunnen verwijzen. Niet alleen gedurende het gehele proces maar ook na de sleuteloverdracht kunnen de bewoners gebruik maken van dit netwerk om het wonen en leven in het nieuwe thuis zo aangenaam en comfortabel mogelijk te maken.

Auteur

Ludan Schmid

Heeft jarenlange ervaring als makelaar en woningmarktconsultant en heeft een goed luisterend oor. Is al op vele avonturen geweest. Met vragen over uw persoonlijke woonsituatie kunt u bij hem terecht.